Zakres usług windykacyjnych

  • negocjacje terenowe
  • obsługa przedsiębiorców i osób prywatnych
  • windykacja polubowna


Nasze metody

Działamy sprawnie i skutecznie. Odzyskujemy należności na każdym etapie ich egzekwowania, niezależnie od stopnia skomplikowania.
Zapewniamy obsługę dbając o bezpieczeństwo biznesu naszych Klientów. Świadczone usługi windykacji terenowej spełniają najwyższe standardy jakości. Koordynujemy pracę negocjatorów terenowych, prawników i szeregu innych specjalistów.

 

Windykacja terenowa

Kontakt bezpośredni i ustalenie majątku klienta zadłużonego to nieodzowne elementy naszych działań. Windykacja bezpośrednia to jedna z najskuteczniejszych metod porozumienia z dłużnikiem. Wizyty terenowe są uzasadnione przede wszystkim w sytuacji, gdy nie udało się nawiązać kontaktu telefonicznego z dłużnikiem, gdy kontakt został przez niego zerwany, lub gdy istnieje szansa, że wizyta windykatora doprowadzi do przełomu w prowadzonych negocjacjach.

Celem pracowników terenowych jest:

  • bezpośredni kontakt z klientem zadłużonym
  • uzyskanie najszybszej, przynajmniej częściowej spłaty zadłużenia
  • zawarcie porozumienia w zakresie spłaty zadłużenia, ustalenie terminu i warunków zapłaty
  • weryfikacja informacji pozyskanych w trakcie windykacji telefonicznej, pozyskanie dodatkowych danych kontaktowych dłużnika
  • cel wywiadowczy - zbadanie kondycji finansowej i posiadanego przez dłużnika majątku, pod kątem przyszłej egzekucji komorniczej.


   
Usługa windykacji terenowej realizowana jest przez sieć negocjatorów terenowych o ściśle sprecyzowanym obszarze działania.
Działamy na terenie całej Polski.
                                                                                                                                                                                                                 

Kontakt z Call Center w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerami telefonów:

+48 22 300 34 68 

+48 602250994 kontakt SMS


 
Tutaj wklejami skrypt